Envirocup 2017 Blátivý kameňák informace o závodu

Pořadatel: Sbor dobrovolných hasičů Kamenná
Termín: 26. března 2017 od 9:15 hod.
Ředitel závodu: Mgr. Milan Procházka
Prezence: areál koupaliště v Kamenné u Budišova - začátek v 9:15 hod 
               GPS: 49°16'16.063"N, 16°3'35.568"E

 

REGISTRACE


Kategorie a časový pořad:

10:00 rodiče s dětmi (2011 a mladší) 200 m
10:20 nejmladší žákyně (2008 - 2010) 400 m
10:20 nejmladší žáci (2008 - 2010) 400 m
10:40 mladší žáci (2005 - 2007) 800 m
10:40 mladší žákyně (2005 - 2007) 800 m
11:00 starší žákyně (2002 - 2004) 1 600 m
11:00 starší žáci (2002 - 2004) 1 600 m
12:00 dorostenci (2000 - 2001) 4 000 m
12:00 ženy, dorostenky (2001 a starší) 4 000 m
12:00 muži a veteráni* (1999 a starší) 7 800 m
*muži nad 70 let běží trať 4 000 m

 

Pozn.: Body v rámci Envirocupu se budou započítávat dle kategorií Envirocupu.

 

Start a cíl: U koupaliště v Kamenné, v těsné blízkosti prezence.

Tratě: Děti a žáci běží okruhy po silnicích, polních cestách a v obci. Dorost a ženy poběží dva okruhy z hlavního závodu. Hlavní závod se běží čtyři okruhy po místních účelových komunikacích ve vesnici s asi 0,8 km po polní cestě. Jeden okruh má délku 1,9 km.

Povrch: Po vesnici asfaltová silnice, jinak zpevněné polní cesty.

Startovné: Muži, ženy 60,- Kč; dorost a děti zdarma

Přihlášky: Na místě v den závodu nebo emailem do 24.3.2017 na novacekt@seznam.cz (jméno a příjmení, rok narození, oddíl/bydliště, kontakt), startovné se platí v den závodu.

Šatny: V místě startu a cíle, v hospodě v Kamenné (v omezeném počtu).

Ceny: Medaile pro nejlepší, diplomy, sladkosti pro děti, dále dle možností pořadatele.

Výsledky: Po závodě u pořadatelů, dále budou zveřejněny na www.sdhkamenna.eu a www.envirocup.cz               

Ustanovení: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za svůj zdravotní stav. Cenné věci si neodkládejte v šatně.

Informace: Tomáš Nováček, mob.: 776 550 230, e-mail: novacekt@seznam.cz, url: www.sdhkamenna.eu; envirocupvm@gmail.com