Hlavní pořadatelé a sponzoři Envirocupu

Sportovní Centrum Velké Meziříčí
www.scvm.cz


Enviro Ekoanalytika s.r.o.
www.enviroeko.cz

Hlavní mediální partner

SPORTVM.cz
www.sportvm.cz

Nabízíme možnost propagace Vaší firmy formou bannerů, reklamních stánků, hostesek, cen pro vítěze, reklamních předmětů a letáků v prezentačních taškách, živými vstupy komentátora, logem na diplomech, startovních a výsledkových listinách a jakoukoliv jinou vlastní propagací. Propagace je možná dle domluvy na jednotlivém závodě, nebo na celém seriálu Envirocupu. Sponzorsky se Vaše firma může podílet finančně, nebo po domluvě věcnými dary či sužbami. Podle sponzorské podpory dohodneme rozsah propagace Vaší firmy. Veškerá propagace před i po závodech bude monitorována a s fotodokumentací, popřípadě veškerými tiskovinami bude začleněna do monitoringové zprávy, která bude po skončení události zaslána na Vaší firmu jako důkaz o propagaci Vaší firmy. Jsme si jistí, že díky spolupráci s ENVIROCUPEM se Vaše firma dostane do většího povědomí občanů Velkého Meziříčí a celé Vysočiny. Rádi se budeme podílet na vymýšlení následných marketingových tahů, aby propagace byla maximálně úspěšná.